Home

Actueel

Groen Sint-Truiden trekt alleen naar de kiezer in 2018

De leden van Groen Sint-Truiden hebben op 29 augustus beslist om op eigen kracht deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Wervend verhaal

Groen Sint-Truiden gelooft dat het authentieke verhaal van Groen voldoende wervend is om de progressieve kiezer te overtuigen op Groen te...

Uit het antwoord van schepen Hilde Vautmans op de vraag van Peter van Dam, blijkt dat er van het klimaatactieplan nagenoeg niets werd uitgevoerd. De stuurgroep kwam na de goedkeuring van het plan door de gemeenteraad nooit meer samen om het plan uit te voeren en op te volgen.

Uit dat klimaatplan:

"Deze interne stuurgroep volgt alle maatregelen op, bespreekt...

Windenergie moet er komen, in iedere gemeente, ook in Sint-Truiden. Als Vlaanderen de afspraken van de klimaattop in Parijs wil nakomen dan moeten we inzetten op alle vormen van duurzame energie. Windenergie is op dit ogenblik de meest haalbare vorm. Het aanmoedigen van hernieuwbare energie is een van de doelstellingen van het Klimaatactieplan dat Sint-Truiden 3 jaar geleden ondertekende....