Home

Actueel

Uit het antwoord van schepen Hilde Vautmans op de vraag van Peter van Dam, blijkt dat er van het klimaatactieplan nagenoeg niets werd uitgevoerd. De stuurgroep kwam na de goedkeuring van het plan door de gemeenteraad nooit meer samen om het plan uit te voeren en op te volgen.

Uit dat klimaatplan:

"Deze interne stuurgroep volgt alle maatregelen op, bespreekt...

Windenergie moet er komen, in iedere gemeente, ook in Sint-Truiden. Als Vlaanderen de afspraken van de klimaattop in Parijs wil nakomen dan moeten we inzetten op alle vormen van duurzame energie. Windenergie is op dit ogenblik de meest haalbare vorm. Het aanmoedigen van hernieuwbare energie is een van de doelstellingen van het Klimaatactieplan dat Sint-Truiden 3 jaar geleden ondertekende....

klimaatactieplan Sint-Truiden

PETER VAN DAM, ondervoorzitter van Groen Sint-Truiden, vroeg op de gemeenteraad van 12/11 of het klimaatactieplan dat 3 jaar geleden eenparig werd goedgekeurd, ook wordt uitgevoerd: 

    ...